آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهمتلفن : 22561400رايانامه : school@helli10.ir